Phim tài liệu 01 tập

Trở về

Đơn vị sản xuất : Ban Truyền hình Tiếng Dân tộc, Đài THVN

Người thực hiện : Nguyễn Tuấn Anh, Mai Tùng, Thế Anh, Hoàng Dũng

Thời lượng : 43.27 phút

Ngày 17.2 năm 1979 đánh dấu thời điểm Trung Quốc đưa quân gây hấn khu vực biên giới phía bắc Việt Nam. Cuộc chiến này kéo dài trong suôtas 10 năm. Gần 40 năm sau, những câu chuyện, những nhân chứng trong cuộc chiến đưa ta về lại với không khí chiến đấu bảo vệ tổ quốc hào hùng của dân tộc như một nén tâm nhang cho những người đã ngã xuống vì bảo vệ chủ quyền đất nước