Phim tài liệu 01 tập

Trao tặng sự sống

Đơn vị sản xuất : Truyền hình CAND - ANTV

Người thực hiện : Phạm Lê Nam, Vũ Bá Tơn, Nguyễn Thu Hằng

Thời lượng : 23.32 phút

Hiến tạng có thể cứu được nhiều người trong nền y học tiên tiến hiện nay. Tuy nhiên văn hóa Việt Nam vẫn còn nhiều rào cản. Bộ phim kể một câu chuyện xúc động về chuyện hiến tạng.