Phim tài liệu 01 tập

Thừa và thiếu

Đơn vị sản xuất : Ban Khoa giáo, Đài THVN

Người thực hiện : Nguyễn Thị Thu Dung Nguyễn Đức Anh, Trương Tuấn Nghĩa

Thời lượng : 49.59 phút

Bộ phim nói về nghich lý thừa và thiếu thức ăn trong cuộc sống hiện đại. Theo Tổ chức Nông lương Liên Hiệp Quốc (FAO), gần một nửa số thực phẩm (tức là khoảng 300 triệu tấn thức ăn/năm) bị nhà sản xuất, hệ thống bán lẻ và người tiêu dùng vứt bỏ khi chúng vẫn có thể sử dụng được. Sự lãng phí này còn nhiều hơn trong tổng sản lượng lương thực của châu Phi cận Sahara, đủ để nuôi sống khoảng 870 triệu người đói trên thế giới. Ở Việt Nam thì sao? Lãng phí thực phẩm đang gây ra những thiệt hại không chỉ về mặt kinh tế mà cả về khía cạnh môi trường và đạo đức.