Phim tài liệu 01 tập

Sức sống của một nghị quyết

Đơn vị sản xuất : Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên

Người thực hiện : Ngọc Anh, Minh Đức, Quốc Huy, Phú Thái

Thời lượng : 19.17 phút

..