Phim tài liệu 01 tập

Sợi chỉ màu bay đi

Đơn vị sản xuất : Trung tâm THVN tại Nha Trang

Người thực hiện : Đức Đệ

Thời lượng : 29.08 phút

Nỗ lực bảo tồn nghề dệt thổ cẩm truyền thống của một nghệ nhân câm, người Chăm Ninh Thuận