Phim tài liệu 01 tập

Những thanh niên làng Nam Ô

Đơn vị sản xuất : Trung tâm THVN tại Thành phố Đà Nẵng

Người thực hiện : Phạm Hồng Liên-Đặng Lê Thế Phong-Ngô Tấn Chinh-Đoàn Hùng Anh

Thời lượng : 25.42 phút