Phim tài liệu 01 tập

Người kể chuyện Bác Hồ

Đơn vị sản xuất : Điện ảnh Quân đội Nhân dân

Người thực hiện : Điện ảnh Quân đội nhân dân

Thời lượng : 27.24 phút

Bộ phim kể về Giáo sư Hoàng Chí Bảo, người đã dành gần trọn cuộc đời để sưu tầm, nghiên cứu, kể chuyện về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho mọi tầng lớp nhân dân. Qua giọng nói truyền cảm và những câu chuyện được Giáo sư Hoàng Chí Bảo dành bao tâm huyết, trí tuệ sưu tầm kể lại, một lần nữa chúng ta lại được thấy hình ảnh của Bác Hồ thật gần gũi, tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác luôn là tâm gương để chúng ta học tập noi theo