Phim tài liệu 01 tập

Lịch sử không quên

Đơn vị sản xuất : Đài Phát thanh và Truyền hình Phú Thọ

Người thực hiện : Thiện Phong – Tạ Thanh – Lê Minh – Trung Kiên

Thời lượng : 22.05 phút

Cuộc chiến tranh biên giới năm 1979 là một cuộc chiến ngắn nhưng khốc liệt giữa Việt Nam và Trung Quốc nổ ra năm 1979. Đến nay sau 40 năm cuộc chiến kết thúc nhưng do quan hệ ngoại giao và tình hữu nghị giữa hai dân tộc nên cuộc chiến này không được nhắc đến nhiều. Vì vậy, ngày nay nhiều bạn trẻ không biết, hoặc không hiểu nhiều về sự kiện lịch sử này. Nếu việc né tránh, không tuyên truyền về sự kiện này, qua thời gian lịch sử sẽ bị lãng quên. Bộ phim tài liệu: Lịch sử không quên đề cập đến nội dung này qua nhiều góc nhìn của các nhân chứng lịch sử là tướng lĩnh quân đội và chính khách để có cái nhìn đúng về sự kiện lịch sử này nhằm giáo dục cho thế hệ trẻ để lịch sử không bị lãng quên.