Phim tài liệu 01 tập

Đi tìm biểu tượng cho linh vật Việt

Đơn vị sản xuất : Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội

Người thực hiện : Lưu Bích Hường

Thời lượng : 16.27 phút

Bản sắc Nghê Việt. Nghê là con vật linh, sự sáng tạo của người Việt. Hiện nay, ta đang có chủ trương xóa bỏ các linh vật ngoại lai. Trong việc tìm ra một biểu tượng linh vật mang bản sắc của người Việt thì Nghê xứng đáng là linh vật tiêu biểu.