Phim tài liệu 01 tập

Cuộc chiến giữa thời bình

Đơn vị sản xuất : Đài Phát thanh và Truyền hình Yên Bái

Người thực hiện : Hoàng Hà - Phòng Chuyên đề, Đài PT-TH Yên Bái

Thời lượng : 20.11 phút

Nói về những nỗ lực của cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang Yên Bái trong khắc phục hậu quả thiên tai.