Phim tài liệu 01 tập

Cờ Tổ quốc ở Nam Sudan

Đơn vị sản xuất : Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội

Người thực hiện : Quang Huy, Đặng Bảo Trung, Nguyễn Ngọc Trung, Trần Văn Toản, Trần Huy Hoàng

Thời lượng : 22.03 phút

Phản ánh quá trình Việt Nam tham gia hoạt động Gìn giữ Hòa bình Liên hợp quốc ở Nam Sudan, ý nghĩa nhân văn cao cả và lợi ích quốc gia của chủ trương này. Những câu chuyện về khó khăn, nguy hiêm, tinh thần vượt khó trong thực hiện nhiệm vụ của các Sĩ quan Quân đội Nhân dân Việt Nam. Những câu chuyện về lòng tự hào và tình yêu Tổ quốc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, tiếp xúc với đồng nghiệp, với những người dân bản địa. Nam Sudan vẫn trong tình trạng xung đột vũ trang, gây nhiều nguy hiểm đối với việc tác nghiệp, đặc biệt là tiếp cận các khu vực do những lực lượng quân sự khác nhau kiểm soát, nhiều hình ảnh phải quay bằng điện thoại để đảm bảo an toàn và bí mật.