Phim tài liệu 01 tập

Chuyện Ông Min Phà Kháy

Đơn vị sản xuất : Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Giang

Người thực hiện : Nguyễn Văn Phước

Thời lượng : 15.37 phút

Ông Min Phà Kháy là người dân tộc Cờ Lao thuộc xã Túng Sáng huyện Hoàng Su Phì. Ông là một nghệ nhân, lĩnh vực tín ngưỡng được bà con nhân dân tôn sùng, là người đại diện cho người dân tộc Cờ Lao ở đây thờ tụng, cúng đền ông Hoàng Vần Thùng. Ông là bí thư chi bộ thôn gương mẫu, hiến đất để làm nhà văn hóa thôn, làm đường nông thôn từ đó ông vận động bà con nhân dân hiến đất làm hơn 5km đường nông thôn từ trục đường chính vào thôn, ông cũng là một người gương mẫu trong canh tác sản xuất, hàng năm thu hơn 100 triệu đồng, và cũng là người đi tuyên truyền các khoa học kỹ thuật để bà con nhân dân trong thôn học tập và làm theo nên đời sống bà con dân tộc Cờ Lao phát triển tốt. Bên cạnh đó, về gia đình, ông có 4 người con, nhưng người con gái thứ 3 của ông bị tật nguyền nằm một chỗ từ bé nay đã 25 tuổi. Nhưng ông và vợ luôn phiên chăm sóc, chữa trị cho con . Ông là một tấm gương sáng trong cộng đồng dân tộc