Phim tài liệu 01 tập

Chỉ nhìn đã thấy sợ

Đơn vị sản xuất : Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên

Người thực hiện : Ngọc Anh

Thời lượng : 25.05 phút

Chỉ nhìn đã thấy sợ