Phim ngắn tập

Họ Lý tên Thông

Đơn vị sản xuất : Công ty Cổ phần Nghe nhìn Thăng Long

Người thực hiện : Công ty cổ phần nghe nhìn Thăng Long

Thời lượng : 42.20 phút

Phim ngắn tập