Phim truyện dài tập

Rừng Thiêng

Đơn vị sản xuất : Đài Truyền hình thành phố Hồ Chí Minh

Người thực hiện : Đài Truyền hình thành phố Hồ Chí Minh

Thời lượng : 45.00 phút

Rừng xanh luôn chứa đầy những bí ẩn, sự tàn phá, huỷ diệt rừng xanh là những hành động đáng lên án. Con người sẽ gánh lấy những hậu quả nhãn tiền do chính mình gây ra. Con người phải chung sống, bảo vệ thiên nhiên, bảo vệ rừng xanh là bảo vệ chính mình. Ranh giới thiện – ác rất mong manh, mỗi người nếu thiếu rèn luyện, bản lĩnh sẽ dễ sa ngã trước những cám dỗ, cạm bẫy và trượt dài. Cái giá phải trả cho những sai lầm của mình là vô cùng thảm khốc. Đó còn là lời cảnh tỉnh cho những ai bất chấp, đạp đổ những giá trị đạo đức, chỉ biết sống và thoả mãn cho bản thân mình.