Phim Ca nhạc

Trên đỉnh cheo leo

Đơn vị sản xuất : Ban Truyền hình Tiếng Dân tộc, Đài THVN

Người thực hiện : Quốc Đạt, Quốc Dũng, Ngọc Minh, Trung Dũng, Hoàng Nam

Thời lượng : 37.57 phút

Nói về tình yêu của một đao diễn truyền hình đến cảnh núi rừng thấy yêu và đầu tư xây dưng. Sau đó Anh đã nhận được tình yêu của rừng và của Người