Phim Ca nhạc

Bay qua miền hoa nắng

Đơn vị sản xuất : Trung tâm THVN tại Thành phố Đà Nẵng

Người thực hiện : Xuân Phương-Rạng Đông-Trần Huy-Thế Phong-Văn Trung-Tấn Chinh-Phạm Tú

Thời lượng : 37.00 phút