Video

Nằm trong khuôn khổ Liên hoan Truyền hình toàn quốc lần thứ 41, Hội thảo "Phát triển hạ tầng công nghệ kỹ thuật phục vụ chuyển đổi số trong lĩnh vực truyền hình" thu hút sự quan tâm của nhiều đại biểu.

ĐƠN VỊ ĐỒNG HÀNH

đơn vị đồng hành

HOTLINE: 02253.611.799 - 02253.611.588