Video

Trong Lễ Công bố và Trao giải LHTHTQ lần thứ 40, ông Trần Bình Minh - Tổng Giám đốc Đài THVN, Chủ tịch LHTHTQ lần thứ 40 - đã có bài phát biểu về kỳ Liên hoan năm nay.