Video

Liên hoan Truyền hình toàn quốc lần thứ 41 - năm 2021 sẽ diễn ra tại TP Hải Phòng. Tại Lễ Công bố và Trao giải LHTHTQ lần thứ 40, ông Hoàng Tuấn Dũng, Giám đốc Đài PT-TH Ninh Bình, Trưởng BTC LHTHTQ lần thứ 40 đã trao biểu trưng LHTHTQ cho ông Phạm Văn Tuấn, Giám đốc Đài PT-TH Hải Phòng, đơn vị đăng cai LHTHTQ lần thứ 41.