Thông tin liên hệ

Đăng ký đơn vị, tác phẩm dự thi qua mạng

  • Chị Vũ Ngọc Hoa - Ban Thư ký biên tập, Đài THVN.
  • Di động: 0989158858/ ĐTCQ: 024.62735570

Gửi ổ cứng chứa tác phẩm

  • Địa chỉ nhận ổ cứng: Phòng Tổ chức - Hành chính, Ban Thư ký Biên tập, Đài THVN. Địa chỉ: 43 Nguyễn Chí Thanh, Ba Đình, Hà Nội.
  • Người nhận: Chị Trịnh Quỳnh Trang, Ban Thư ký biên tập Đài THVN
  • Di động: 0939586668/ ĐTCQ: 024.62735570

Hướng dẫn kỹ thuật

  • Hướng dẫn: Định dạng file, phần mềm tác nghiệp, truyền file (ftp)... Anh Bùi Duy Phương - Ban Thư ký Biên tập, Đài THVN.
  • Di động: 0944393525/ĐTCQ: 024.62735576
  • Cấp lại mật khẩu tác nghiệp đăng ký tác phẩm dự thi: MK.LHTHTQ@gmail.com
  • Tài khoản, mật khẩu truyền file qua DK.FTP.LHTH@ gmail.com

ĐƠN VỊ ĐỒNG HÀNH

đơn vị đồng hành

HOTLINE: 02253.611.799 - 02253.611.588