Thông báo

Tại Liên hoan Truyền hình toàn quốc lần thứ 41, có tất cả 139 tác phẩm được trao giải Khuyến khích.

Danh sách các tác phẩm đạt giải Khuyến khích tại LHTHTQ lần thứ 41: 

Download (tải về) danh sách giải Khuyến khích TẠI ĐÂY

KK1
KK2
KK3
KK4
KK5
KK6
KK7
KK8

KK9

KK10
 

ĐƠN VỊ ĐỒNG HÀNH

đơn vị đồng hành

HOTLINE: 02253.611.799 - 02253.611.588