Sân khấu

Yêu lẽ phải - Trọng tình thương

Đơn vị sản xuất : Đài Phát thanh và Truyền hình Quảng Trị

Người thực hiện : Kịch bản và Tổng đạo diễn dàn dựng: Nhà văn Nguyễn Quang Vinh. Tổ chức sản xuất: Võ Nguyên Thủy. Đạo diễn hình: Nguyễn Lộc, Minh Dương. Êkíp sản xuất: Đài PTTH Quảng Trị

Thời lượng : 99.16 phút

Chương trình sân khấu thực cảnh đặc biệt "Yêu lẽ phải, trọng tình thương" được tổ chức tại không gian của di tích đình làng Bích La, quê hương Tổng Bí thư Lê Duẩn. Với nhiều phân đoạn, chương trình sân khấu thực cảnh đặc biệt "Yêu lẽ phải, trọng tình thương" đã tái hiện cuộc đời, thân thế, sự nghiệp của Tổng Bí thư Lê Duẩn gắn liền với những dấu mốc của lịch sử dân tộc. Bằng nhiều hình thức thể hiện khác nhau như tự sự, ca vũ hay chuyển động hình thể... các phân đoạn đều được dàn dựng rất công phu và xúc động. Qua đó thấy được sự gian khổ hy sinh to lớn của quân và dân ta trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và những thành tựu to lớn trong công cuộc đổi mới và hội nhập của đất nước. Thấy được một phần cuộc sống, tình yêu, gia đình và sự đóng góp vĩ đại của Tổng Bí thư Lê Duẩn, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Một nhà lãnh đạo kiệt xuất của Đảng và Nhân dân ta và là người con ưu tú của quê hương Quảng Trị.

ĐƠN VỊ ĐỒNG HÀNH

đơn vị đồng hành

HOTLINE: 02253.611.799 - 02253.611.588