Phóng sự

Trả lại vẻ đẹp của biển

Đơn vị sản xuất : Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh

Người thực hiện : Võ Thị Ngọc Anh, Phạm Việt Hoa, Nguyễn Đức Trung, Phạm Vũ Minh

Thời lượng : 13.39 phút

Hiện Quảng Ninh có trên 30.000 ha nuôi trồng thủy sản, ở 8 huyện, thị xã, thành phố. Mặc dù lĩnh vực nuôi trồng thủy sản của Quảng Ninh phát triển nhanh, song đang nổi lên vấn đề sử dụng phao xốp tràn lan nuôi thủy sản tự phát gây mất ANTT và tàn phá môi trường biển. Nhằm khắc phục tình trạng nuôi thủy sản sử dụng phao xốp tràn lan, tháng 8/2020, Quảng Ninh là tỉnh tiên phong trong cả nước ban hành quy chuẩn kỹ thuật địa phương về vật liệu nổi trong nuôi trồng thủy sản. Tỉnh đặt mục tiêu phấn đấu đến hết năm 2022 sẽ thay thế hoàn toàn phao xốp bằng vật liệu nổi HDPE ở 8 huyện, thị xã, thành phố. Bài học mà Quảng Ninh rút ra chính là phát huy trí tuệ, mạnh dạn đổi mới với tầm nhìn xa, quyết tạo đột phá để phát triển nhanh, bền vững. Những quyết sách trúng và đúng trong giải quyết vấn đề thay thế phao xốp tưởng chừng hết sức nan giải đã được giải quyết nhanh chóng, trở thành động lực mới cho phát triển.

ĐƠN VỊ ĐỒNG HÀNH

đơn vị đồng hành

HOTLINE: 02253.611.799 - 02253.611.588