Phóng sự

Tận dụng đất đá thải mỏ trong phát triển kinh tế tuần hoàn

Đơn vị sản xuất : Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh

Người thực hiện : Lương Thành Công, Hoàng Thị Hải Yến, Phạm Quốc Hưng, Nguyễn Anh Tuấn

Thời lượng : 10.18 phút

Những công trình, dự án đầu tư từ nguồn ngân sách nhà nước hay các dự án đầu tư tư phải nằm chờ do thiếu thốn nguồn vật liệu san lấp là thực trạng chung tại nhiều địa phương trong cả nước hiện nay. Nhưng tại Quảng Ninh những nút thắt này sẽ được giải quyết một cách triệt để khi nguồn đất đá thải mỏ bỏ đi trọng quá trình khai thác than được tận dụng tối đa để thay thế nguồn vật liệu san lấp truyền thống. Việc tận dụng đất đá thải mỏ làm vật liệu san lấp không chỉ mang lại những giá trị về kinh tế, bảo vệ môi trường mà còn góp phần quan trọng hiện thực hóa chủ trương về phát triển kinh tế tuần hoàn, kinh tế xanh….. Với những lợi ích, giá trị to lớn khi đất đá thải mỏ được tận dụng hiệu quả tại Quảng Ninh trong thời gian qua sẽ là minh chứng rõ nét nhất để Bộ Tài nguyên Môi trường có những có chế đặc thù phù hợp với điều kiện thực tế, rút ngắn thời gian cấp các mỏ đất đá thải đưa vào sử dụng thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội.

ĐƠN VỊ ĐỒNG HÀNH

đơn vị đồng hành

HOTLINE: 02253.611.799 - 02253.611.588