Phim tài liệu 01 tập

Thương cảng Vân Đồn – Thương cảng đầu tiên của nước Đại Việt

Đơn vị sản xuất : Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh

Người thực hiện : Vũ Thị Bích Hạnh, Phạm Thị Xuân Hòa, Trần Tuấn Hưng, Bùi Xuân Hoàng, Đặng Đức Hiệp

Thời lượng : 23.43 phút

Bộ phim mang tới những cứ liệu lịch sử và ý kiến đánh giá của các chuyên gia nghiên cứu về Thương cảng Vân Đồn – thương cảng đầu tiên của quốc gia Đại Việt, do vua Lý Anh Tông sáng lập, bao gồm hệ thống các bến cảng, là thương cảng sầm uất nhất Việt Nam trong 7 thế kỷ và khẳng định vai trò quan trọng của nó trong lịch sử ở 2 phương diện là trung tâm giao thương quốc tế và giữ vị trí trọng yếu đối với an ninh quốc gia ở vùng biển Đông Bắc, đóng vai trò như một quân cảng, góp phần phát triển kinh tế, thiết lập mở rộng mối quan hệ giao bang của quốc gia Đại Việt. Với những giá trị đặc biệt, năm 2003, thương cảng Vân Đồn đã được nhà nước xếp hạng Di tích lịch sử quốc gia, khẳng định vai trò, ý nghĩa, giá trị lịch sử của khu di tích trong hệ thống các thương cảng của Việt Nam và đang tiến tới mục tiêu trở thành di tích quốc gia đặc biệt. Không chỉ là thương cảng của quá khứ, Vân Đồn ngày nay đã và đang “mở cửa” bầu trời, nối dài những tuyến đường bộ, đường biển, trở thành đầu mối giao thương, trung tâm dịch vụ của hiện tại và tương lai.

ĐƠN VỊ ĐỒNG HÀNH

đơn vị đồng hành

HOTLINE: 02253.611.799 - 02253.611.588