Phim tài liệu 01 tập

Ma Nhai - Lưu dấu ngũ hành

Đơn vị sản xuất : Đài Phát thanh và Truyền hình Đà Nẵng

Người thực hiện : Quang Nuôi, Thoại Nguyên, Trọng Huy

Thời lượng : 24.20 phút

Di sản tư liệu “Ma nhai tại danh thắng Ngũ Hành Sơn” chứa đựng nhiều giá trị về mặt lịch sử, tôn giáo, địa lý, văn học, ngôn ngữ, nghệ thuật tạo hình, văn hóa và giáo dục. Với việc “Ma nhai Ngũ Hành Sơn” được công nhận là di sản ký ức thế giới khu vực châu Á - Thái Bình Dương không chỉ là niềm vinh dự, mà còn đặt ra trách nhiệm lớn lao cho chính quyền thành phố Đà Nẵng nói chung, sự chung tay góp sức của mỗi người dân, du khách nói riêng trong việc bảo vệ giữ gìn, bảo tồn cũng như phát huy tốt giá trị di sản này, nhằm thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội, du lịch văn hoá của thành phố Đà Nẵng trong tương lai

ĐƠN VỊ ĐỒNG HÀNH

đơn vị đồng hành

HOTLINE: 02253.611.799 - 02253.611.588