Phim tài liệu 01 tập

Cây sa mộc giữa đại ngàn

Đơn vị sản xuất : Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Giang

Người thực hiện : Huyền Trang – Minh Hưng

Thời lượng : 21.47 phút

Tác phẩm là chân dung cuộc đời Nghệ nhân ưu tú Ma Khái Sò – người duy nhất còn sót lại của thế hệ những người Mông đầu tiên đi theo Đảng và Bác Hồ. Trong cuộc đời công tác của mình, ông giữ nhiều vị trí quan trọng trong bộ máy chính quyền, tham gia vào các chiến dịch tiễu phỉ, phá bỏ cây thuốc phiện, vận động người Mông đi theo cách mạng. Ông còn là một nghệ nhân tài hoa, am hiểu các bài khèn và chế tác khèn, tích cực truyền nghề cho các nghệ nhân trẻ trên vùng Cao nguyên đá, đồng thời chỉnh lý, hệ thống lại các bài khèn cổ của người Mông để thế hệ sau có một di sản quý giá không bị mai một. Hiện nay, dù đã bước sang tuổi 93, ông vẫn tham gia đóng góp ý kiến cho những người làm công tác văn hóa ở huyện và tỉnh để thực hiện tốt các phong trào, nhiệm vụ, đặc biệt là bài trừ các hủ tục lạc hậu, xây dựng nếp sống văn minh trong cộng đồng người Mông Hà Giang.

ĐƠN VỊ ĐỒNG HÀNH

đơn vị đồng hành

HOTLINE: 02253.611.799 - 02253.611.588