Hội thảo, diễn đàn tại LHTHTQ

Qua các tham luận, các diễn giả cũng phân tích thực trạng vai trò thiết kế đồ họa trong các chương trình truyền hình, chia sẻ giải pháp nâng cao chất lượng đồ họa trong sản xuất chương trình.

Tại Hội thảo: Đồ họa truyền hình - Thực tiễn và xu thế phát triển do Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức vào chiều 16/3, qua các tham luận, các diễn giả đã chia sẻ giải pháp nâng cao chất lượng đồ họa góp phần tăng sức hút cho các thể loại chương trình truyền hình; chia sẻ giải pháp ứng dụng công nghệ trong thiết kế, thể hiện đồ họa cho các chương trình truyền hình, đặc biệt là đồ họa tin tức-chính luận trong bản tin.

Các diễn giả cũng phân tích thực trạng vai trò thiết kế đồ họa trong các chương trình truyền hình, chia sẻ giải pháp nâng cao chất lượng đồ họa trong sản xuất chương trình.

Đáng chú ý, các diễn giả cùng các đại biểu đã có những chia sẻ giải pháp ứng dụng công nghệ, qua đó nhấn mạnh tầm ảnh hưởng của trí tuệ nhân tạo (AI) trong thiết kế đồ họa truyền hình.

Tài liệu của Hội thảo: Đồ họa truyền hình - Thực tiễn và xu thế phát triển xem tại đây

Theo dõi lại phần trình bày các diễn giả:

 

 

 

ĐƠN VỊ ĐỒNG HÀNH

đơn vị đồng hành

HOTLINE: 02253.611.799 - 02253.611.588