Hội thảo, diễn đàn tại LHTHTQ

Hội thảo là một trong những hoạt động thiết thực thu hút sự quan tâm của những người làm truyền hình trong mỗi kỳ Liên hoan. Nhân dịp kỷ niệm 40 kỳ LHTHTQ, cùng điểm lại hình ảnh tại một số cuộc Hội thảo ở các kỳ LHTHTQ khoảng từ năm 2001 - 2010.

Các Hội thảo tại LHTHTQ tháng 1/2001 tại Hà Nội:

Hội thảo năm 2001

 

Hội thảo năm 2001

 

Các cuộc Hội thảo LHTHTQ năm 2003 tại TP.HCM:

Hội thảo năm 2003

 

Hội thảo năm 2003

 

Hội thảo năm 2003

 

Các Hội thảo tại Liên hoan Truyền hình toàn quốc tháng 1 năm 2004 tại Hà Nội:

scan0034

 

scan0037

 

scan0040

 

Hội thảo tại LHTHTQ tháng 1 năm 2005 tại Quảng Ninh:

Hội thảo năm 2005

 

Các Hội thảo tại LHTHTQ tháng 1/2006 tại Nha Trang:

scan0056

 

scan0068

 

scan0072

 

 

3 Hội thảo tại LHTHTQ 1/ 2009 tại Nha Trang:

Hội thảo năm 2009

 

Hội thảo năm 2009

 

Hội thảo năm 2009

 

4 Hội thảo tại LHTHTQ năm 2010 tại Hà Nội:

Hội thảo năm 2010

 

Hội thảo năm 2010

 

Hội thảo năm 2010

 

Hội thảo năm 2010