LIÊN HOAN TRUYỀN HÌNH TOÀN QUỐC LẦN THỨ 38

Lâm Đồng từ 19/12/2018 đến 22/12/2018

Lịch hoạt động

Lịch chấm thi

Lịch trình chiếu

18/12

08:00 : Các Ban Giám khảo làm việc (cả ngày)

KS Du PARC

08:00 : Ban Tổ chức đón các đoàn đại biểu

Trung tâm Thông tin (Phòng Ceazan, KS Palace 1)

19/12

08:00 : Các Ban Giám khảo làm việc (cả ngày)

KS Du PARC

08:00 : Trình chiếu các tác phẩm tham dự Liên hoan

KS Dalat Palace 1

18:00 : Tiệc chiêu đãi Khai mạc Liên hoan

Dinh 2

20:10 : Khai mạc Liên hoan Truyền hình toàn quốc

Nhà Văn hóa Lao động Lâm Đồng

20/12

08:00 : Các Ban Giám khảo làm việc (cả ngày)

KS Du PARC

08:00 : Trình chiếu các tác phẩm tham dự Liên hoan

KS Palace 1

08:30 : Khai mạc Triển lãm ảnh

KS Palace 1

09:00 : Hội thảo quốc tế “Mạng xã hội và truyền hình”

Tầng B1, KS Palace 2

14:00 : Hội thảo “Đầu tư và sử dụng thiết bị lưu động nhỏ gọn để sản xuất chương trình”

Tầng B1, KS Palace 2

21/12

08:00 : Các Ban Giám khảo làm việc (buổi sáng)

KS Du PARC

08:00 : Trình chiếu các tác phẩm tham dự Liên hoan

KS Palace 1

22/12

07:00 : Đại biểu tập trung tại KS Palace 1 để đi tham quan

Tuyến tham quan: Đường hầm Đất sét - Thiền viện Trúc Lâm

18:00 : Tiệc chiêu đãi bế mạc Liên hoan

Tầng B1, KS Palace 2

20:00 : Bế mạc Liên hoan Truyền hình toàn quốc

Nhà Văn hóa Lao động Lâm Đồng

23/12

08:00 : Tiễn các đoàn ra về

Trung tâm Thông tin

 • 18/12

  08:00:Các Ban Giám khảo làm việc (cả ngày)

  08:00:Ban Tổ chức đón các đoàn đại biểu

 • 19/12

  08:00:Các Ban Giám khảo làm việc (cả ngày)

  08:00:Trình chiếu các tác phẩm tham dự Liên hoan

  18:00:Tiệc chiêu đãi Khai mạc Liên hoan

  20:10:Khai mạc Liên hoan Truyền hình toàn quốc

 • 20/12

  08:00:Các Ban Giám khảo làm việc (cả ngày)

  08:00:Trình chiếu các tác phẩm tham dự Liên hoan

  08:30:Khai mạc Triển lãm ảnh

  09:00:Hội thảo quốc tế “Mạng xã hội và truyền hình”

  14:00:Hội thảo “Đầu tư và sử dụng thiết bị lưu động nhỏ gọn để sản xuất chương trình”

 • 21/12

  08:00:Các Ban Giám khảo làm việc (buổi sáng)

  08:00:Trình chiếu các tác phẩm tham dự Liên hoan

 • 22/12

  07:00:Đại biểu tập trung tại KS Palace 1 để đi tham quan

  18:00:Tiệc chiêu đãi bế mạc Liên hoan

  20:00:Bế mạc Liên hoan Truyền hình toàn quốc

 • 23/12

  08:00:Tiễn các đoàn ra về

Địa điểm tổ chức