Chương trình Chuyên đề tiếng dân tộc NGÀY 10/12

STT

Tên chương trình

Đơn vị

Thời lượng

1

Thắp sáng đại ngàn. 

Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa

13.02

2

Nhận diện Pa-dâu 

Truyền hình CAND - ANTV

23.19

3

Lời cảnh cáo từ đại ngàn 

Đài Phát thanh và Truyền hình Quảng Ngãi

20.21

4

Người đi tìm chữ 

Đài Phát thanh và Truyền hình Hậu Giang

20.30

5

EABAR đổi đời từ nông nghiệp sạch 

Đài Phát thanh và Truyền hình Phú Yên

26.00

6

Sống chung với hạn 

Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Thuận

18.04

7

Làm đẹp về bản 

Đài Phát thanh và Truyền hình Lào Cai

19.38

8

Hoa nở trước thì 

Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên

25.09