Hỏi đáp

Dưới đây là hai câu hỏi thường gặp về thủ tục tham gia LHTHTQ của cả đơn vị.

- Lần đầu tiên tham gia LHTHTQ, đơn vị phải làm những thủ tục gì để có thể tham dự?

Đáp: Đơn vị lần đầu tham gia LHTHTQ gửi văn bản xin tham gia về thường trực Ban Tổ chức là Ban Thư ký Biên tập, Đài Truyền hình Việt Nam (Địa chỉ: 43 Nguyễn Chí Thanh, Ba Đình, Hà Nội). Trong văn bản ghi rõ địa chỉ email của đơn vị để Ban Tổ chức gửi thông tin tài khoản tác nghiệp. Sau khi có ý kiến chấp thuận bằng văn bản của Chủ tịch hoặc Ban Tổ chức LHTHTQ, đơn vị mới chính thức trở thành đơn vị dự thi.

- Làm thế nào để đăng ký tác phẩm dự thi, thông tin đoàn và các hoạt động diễn ra tại LHTHTQ khi đã quên tài khoản và mật khẩu đăng nhập vào trang web LHTHTQ?

Đáp: Đơn vị gửi e-mail vào địa chỉ: MK.LHTHTQ@gmail.com để xin cấp lại tài khoản, mật khẩu.