Hỏi đáp

Thời hạn nộp tác phẩm LHTHTQ lần thứ 38 và tác phẩm đăng tải trên Báo điện tử có được dự thi là 2 câu hỏi mà BTC LHTHTQ nhận được từ độc giả.

1. Thời hạn nộp tác phẩm LHTHTQ lần thứ 38:

- Các đơn vị đăng ký tác phẩm dự thi trước ngày 09/11/2018. Riêng thể loại Phim truyện truyền hình, Phim tài liệu dài tập đăng ký trước ngày 19/10/2018 (có tóm tắt nội dung gửi kèm đăng ký).

2. Quy định về tác phẩm dự thi

"Tác phẩm được thực hiện như một sản phẩm truyền hình và đăng tải trên Báo điện tử có được dự thi LHTHTQ hay không?" - BTC xin giải đáp là không được vì lý do như sau:

- Về quy định chung các thể loại tham dự liên hoan: Các tác phẩm dự thi phải là chương trình lần đầu tiên phát sóng trong năm 2018.

-> Như vậy, tác phẩm dù được thực hiện như một sản phẩm truyền hình nhưng không phát sóng, mà chỉ được truyền tải trên Internet sẽ không đủ điều kiện tham dự.

- Về đơn vị tham dự liên hoan:

Nhóm 1: Mỗi Đài Truyền hình, Kênh truyền hình thuộc các Bộ, ngành Trung ương, Đài Phát thanh - Truyền hình, Đài truyền hình tỉnh, thành phố; các đơn vị sản xuất chương trình, Trung tâm Truyền hình Việt Nam tại khu vực thuộc Đài Truyền hình Việt Nam và các đơn vị có chương trình thường xuyên phát sóng trên Đài Truyền hình Quốc gia; các đơn vị sản xuất chương trình truyền hình thuộc Đài Tiếng nói Việt Nam là một đơn vị tham gia Liên hoan.

Nhóm 2: Các đơn vị tư nhân hoặc nhà nước có chức năng sản xuất chương trình truyền hình (không phải là 1 đài truyền hình) nếu trong năm đã có chương trình được phát sóng ở một đài truyền hình, đài phát thanh - truyền hình trong nước, được tham gia Liên hoan như một đơn vị dự thi (có xác nhận của đài truyền hình, đài phát thanh - truyền hình nơi phát sóng). Các đơn vị thuộc nhóm này là đơn vị dự thi của Liên hoan năm 2017 đương nhiên là đơn vị dự thi năm nay.

-> Như vậy, nếu đơn vị tham dự liên hoan là một tờ Báo điện tử thì tác phẩm đăng ký dự thi phải được phát sóng ở một đài truyền hình, đài phát thanh - truyền hình trong nước (có xác nhận của đài truyền hình, đài phát thanh - truyền hình nơi phát sóng).