Hỏi đáp

Dưới đây là hướng dẫn gửi file tác phẩm dự thi Liên hoan THTQ lần thứ 38 qua mạng Internet.

Hướng dẫn sử dụng Hệ thống truyền file FTS (Liên hoan Truyền hình toàn quốc năm 2018):

1. Cài đặt aspera connect Plugin

Bước 1: Mở trình duyệt IE hoặc Firefox, Chrome gõ địa chỉ: http://share.fts.vtv.vn/

Người sử dụng nhập user/password được cấp để đăng nhập.

Ví dụ: lhthtq/********

s1

 Bước 2 : Hệ thống sẽ tự động kiểm tra xem người dùng đã cài đặt Aspera Connect chưa. Nếu chưa cài đặt, hệ thống sẽ yêu cầu download và cài đặt phần mềm này.

s2

 

Bước 3: Sau khi download xong, click đúp vào file vừa download. Trên giao diện cài đặt, chọn Next.

s3

 

Bước 4: Nhấn chuột chọn “I accept….” Rồi nhấn Next

s4

 

Bước 5: Nhấn chuột chọn Typical

s5

 

Bước 6: Nhấn chuột chọn Install và chờ cho tới khi quá trình cài đặt kết thúc.

s6

 

Lưu ý: việc cài đặt này chỉ thực hiện lần đầu tiên đối với máy tính chưa cài đặt phần mềm Aspera Connect. Các lần tiếp theo sử dụng chương trình, người dùng truy cập vào địa chỉ http://share.fts.vtv.vn đăng nhập vào để truyền file.

2. Chức năng Upload File tác phẩm Liên hoan truyền hình

          Để thực hiện chức năng Upload File, người dùng thực hiện truyền theo đơn vị lần lượt theo các thao tác sau:

Bước 1: Chọn phần LHTHTQ 2018

v1

Bước 2: Chọn đúng đơn vị của mình để Upload File

          VD : Ban Thư ký biên tập

v2

 Nhấn Upload File để chọn file cần gửi

v3

Quay trở lại mục của đơn vị mình để kiểm tra lại file đã gửi đủ dung lượng chưa

v4

  Chú ý:

 - Tránh xung đột khi download file với phần mềm Aspera Connect,  máy tính không cài phần mềm Internet Download Manager.

 - File tác phẩm đã gửi chỉ có thành viên Ban Tổ chức được phân quyền mới download về được.

 - Nếu các đơn vị muốn thay đổi file tác phẩm mới trong thời gian còn đăng ký, đề nghị liên hệ với Ban Tổ chức để thực hiện thay đổi.

 - Đơn vị gửi file đúng thư mục của đơn vị mình đã được tạo sẵn.

 

Hỗ trợ kỹ thuật truyền file tác phẩm LHTHTQ:

Vũ Văn Hải, điện thoại: 0988561179

Lưu ý: dùng trình duyệt IE or Firefox và Chrome để cài đặt

  User:  lhthtq