Chương trình Văn hóa - Văn nghệ tiếng dân tộc

Văn hóa thờ cúng của đồng bào Thái đen Điện Biên

Đơn vị sản xuất : Đài Phát thanh và Truyền hình Điện Biên

Người thực hiện : Kim Oanh - Minh Tuân

Thời lượng : 26.23 phút

"Văn hoá thờ cúng của đồng bào Thái đen Điện Biên" đề cập đến tín ngưỡng, phong tục thờ cúng của đồng bào Thái từ xên bản, xên mường, cúng giải hạn, thờ cúng tổ tiên của đồng bào Thái. Mọi lễ nghi cúng bái đều nhằm cầu mong cho con người luôn mạnh khỏe, sống đoàn kết với nhau, hòa đồng với thiên nhiên, với các thế lực siêu nhiên để có cuộc sống trường tồn ấm no và hạnh phúc... Tác phẩm giúp khán giả hiểu hơn về phong tục tập quán, văn hoá thờ cúng đã được các thế hệ đồng bào Thái đen ở Điện Biên duy trì, gìn giữ, bảo tồn và phát huy từ bao đời nay. Đây là phong tục truyền thống tốt đẹp và là một trong các thành tố tín ngưỡng tạo nên bản sắc riêng biệt của đồng bào Thái đen Điện Biên.