Chương trình Văn hóa - Văn nghệ tiếng dân tộc

Truyền hình văn hoá văn nghệ tiếng dân tộc

Đơn vị sản xuất : Đài Phát thanh và Truyền hình Phú Yên

Người thực hiện : Lưu Khánh-Thành Tín-Kpa Y Chứ

Thời lượng : 14.59 phút

Buôn làng đang ngày càng thay đổi nhưng giá trị truyền thống ngày càng mất đi. Kpa Tý, một họa sĩ trẻ người Ê Đê đã có tâm nguyện vẽ lại những bức tranh buôn làng với lễ hội, phong tục, tập quán, sinh hoạt của buôn làng như là cách gìn giữ nét văn hóa của dân tộc Ê đê.