Chương trình Văn hóa - Văn nghệ tiếng dân tộc

Tiếng lòng của người Stieng

Đơn vị sản xuất : Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Phước

Người thực hiện : Điểu Lành - Thổ Thanh - Điểu Vĩnh - Điểu Tấn Thành - Vũ Hữu Quýnh

Thời lượng : 17.05 phút