Chương trình Văn hóa - Văn nghệ tiếng dân tộc

Sức sống dân ca Khmer

Đơn vị sản xuất : Đài Phát thanh và Truyền hình Sóc Trăng

Người thực hiện : Phòng CT tiếng dân tộc

Thời lượng : 26.32 phút

Đối với đồng bào Khmer, dân ca là những câu hát ngẫu hứng trong quá trình lao động, trong sinh hoạt đời thường, từ ruộng đồng, sông nước đi dần vào phum sóc để tạo nên chất liệu giải trí tập thể mỗi khi cộng đồng có dịp sum họp, hội hè... Trong dòng chảy cuộc sống hiện đại thì việc bảo tồn và phát huy văn hóa, nghệ thuật có nhiều thách thức, trong đó có dân ca Khmer. Tác phẩm “Sức sống dân ca Khmer” là câu chuyện về những nỗ lực không ngừng của nghệ nhân khi họ chú trọng đến món ăn tinh thần, có giá trị rất cao về nghệ thuật, sẽ thúc đẩy bảo tồn và kế thừa dân ca để phục vụ kho tàng nghệ thuật dân tộc.