Chương trình Văn hóa - Văn nghệ tiếng dân tộc

Những tấm lòng son dưới mái Chùa Khmer

Đơn vị sản xuất : Đài Phát thanh và Truyền hình Hậu Giang

Người thực hiện : THU HÀ - SA RASE - THU THẨM

Thời lượng : 17.22 phút

Trong lịch sử phát triển của cộng đồng dân tộc Khmer vùng đồng bằng sông Cửu Long, Phật giáo trở thành đặc trưng văn hóa truyền thống với nền tảng giáo lý vững chắc, luôn hướng con người đến những giá trị cao cả “chân - thiện - mỹ”. Bởi vậy, ngôi chùa trở thành trung tâm sinh hoạt tôn giáo, cộng đồng và lưu giữ những giá trị văn hóa lịch sử của đồng bào Khmer.