Chương trình Văn hóa - Văn nghệ tiếng dân tộc

Gọi hồn Rô Băm

Đơn vị sản xuất : Đài Phát thanh và Truyền hình Kiên Giang

Người thực hiện : Chương Nhỏ

Thời lượng : 19.52 phút

Hiện nay, hầu như điệu múa Rô băm cổ điển của người Khmer đã dần bị lãng quên mà thay vào đó là những điệu Rô băm dân gian và được cải tiến theo hướng mới. Chương trình mô tả về điệu múa Rô băm của đồng bào Khmer như: Rô băm cổ điển, Rô băm truyền thống, Rô băm dân gian. Nhằm khơi dậy điệu múa Rô băm của người Khmer.