Chương trình Văn hóa - Văn nghệ tiếng dân tộc

Cốc Tính

Đơn vị sản xuất : Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Kạn

Người thực hiện : Đại Lượng - Ngọc Lim- Vi Diễn

Thời lượng : 22.18 phút

Sự tích về cây đàn Tính của dân tộc Tày - Nùng được thể hiện qua câu chuyện phim và các làn điệu dân ca đặc sắc