Chương trình Văn hóa - Văn nghệ tiếng dân tộc

Âm nhạc và cuộc sống

Đơn vị sản xuất : Đài Phát thanh và Truyền hình Lào Cai

Người thực hiện : Cứ Thị Dung – Lưu Đức Trung – Thào Seo Sếnh

Thời lượng : 20.47 phút

Chương trình đề cập về vấn đề hưởng thụ âm nhạc của đồng bào Mông xưa và nay. Theo văn hóa truyền thống từ bao đời nay, người Mông chỉ có một cách duy nhất là hưởng thụ những làn điệu dân ca Mông, dân vũ mà không có âm nhạc đệm theo. Nhưng ngày nay khi công nghệ phát triển cùng vưới sự tiến bộ của xã hội phần lớn đồng bào Mông đã biết hưởng thụ văn hóa mới, trong đó đặc biệt phải kể đến âm nhạc. Hiện nay, trong thời đại công nghệ thông tin phát triển mạnh mẽ từ vùng thấp đến vùng cao, đồng bào Mông đã hưởng thụ Văn hoá một cách chủ động, mọi lúc mọi nơi, điều đó tạo nên sự da dạng, phong phú trong đời sống văn hóa và làm thay đổi tư duy nhận thức trong mỗi con người trong thời đại 4.0 hướng tới sự tiến bộ. Tuy nhiên việc đáp ứng những món ăn tinh thần đó đối với đồng bào lại đang là vấn đề khó khăn ở nhiều góc độ khía cạch như: nhà cung cấp dịch vụ, nhà thụ hưởng và nhà quản lý văn hóa. Vậy làm thế nào để cả ba nhà cùng bắt tay hướng đến mục tiêu tạo nên một món ăn tinh thần đảm bảo vừa đón nhận cái mới theo sự phát triển của xã hội nhưng lại không làm mất đi giá trị truyền thống vốn có. Chương trình hôm nay chúng tôi sẽ cùng với đồng bào tìm hiểu về vấn đề này.