Chương trình Sân khấu

Vua thánh triều Lê

Đơn vị sản xuất : Trung tâm THVN tại Thành phố Hồ Chí Minh

Người thực hiện : Trường Long

Thời lượng : 89.44 phút

Câu chuyện xảy ra vào thời kỳ Hậu Lê … Thời kỳ hỗn loạn sau cái chết của vua Lê Thái Tông cùng các trung thần từng giúp giành lại độc lập trong cuộc chiến kháng Minh. Khi đó các phe phái trong vương triều Hậu Lê tranh giành quyền lực, dân chúng sống trong cảnh nghèo khổ và tối tăm không còn hy vọng. Đám gian thần ngoài việc vu oan giá hoạ cho bậc trung thân Nguyễn Trãi, còn tìm cách tiêu hủy tư tưởng yêu nước thương nòi, lấy tình thương và trung nghĩa chiến thắng bạo tàn của Ức Trai. Đứng trước tình cảnh ấy, bằng sự sáng suốt, dũng cảm và niềm tin vào Đại nghĩa sẽ thắng hung tàn, vị Vua trẻ Lê Thánh Tông đã trấn dẹp mưu đồ của các gian thần, và minh oan cho bậc tài danh Nguyễn Trãi, đồng thời vận dụng tư tưởng sáng suốt của Người để trị nước, an dân, mở ra triều đại Hồng Đức, một triều đại văn hiến bậc nhất trong lịch sử dân tộc Việt Nam.