Chương trình Sân khấu

Quy trình của trái tim

Đơn vị sản xuất : Hãng phim Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh (TFS)

Người thực hiện : Hãng phim Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh (TFS)

Thời lượng : 83.48 phút

Tác giả: Sỹ Bình, Thiên Đăng Biên tập: Võ Tử Uyên Đạo diễn dàn dựng: Thái Kim Tùng