Chương trình Sân khấu

Nút kim cương

Đơn vị sản xuất : Đài Truyền hình thành phố Hồ Chí Minh

Người thực hiện : Đài Truyền hình thành phố Hồ Chí Minh

Thời lượng : 90.15 phút

Tác giả: Gato Huỳnh Biên tập - Đạo diễn dàn dựng: Khắc Lynh