Chương trình Sân khấu

Lệ làng phép nước

Đơn vị sản xuất : Đài Phát thanh và Truyền hình Đà Nẵng

Người thực hiện : Lê Sương, Hữu Việt, Thành Đồng, Thành Khoa, Lê Minh, Thành Nhân và nhóm tác giả

Thời lượng : 58.26 phút

Lão Điền có một cái ao. Từ khi Phú Tự phát triển đàn trâu bò để cung cấp sức kéo cho cả xã và cho hoạt động nhà máy nhuộm thì cái ao nhà Lão Điền và bà con trong xã bị ô nhiễm bởi chất thải, khiến cá trong ao bị chết trắng, không còn sử dụng được. Quan trọng hơn, con Lão Điền vì uống nước ô nhiễm này mà bị câm, vợ Lão Điền cũng vì buồn phiền do cá chết, vì uống nước ô nhiễm nên cũng mất sớm. Lão Điền quyết đi kiện Phú Tự lên Lý trưởng. Nhưng Phú Tự nhiều tiền, đi cửa sau bằng cách kết hợp với Vợ Lý trưởng, trơ trẽn tìm cách kiện ngược lại Lão Điền. Họ cho rằng Lão Điền đêm nào cũng ho rất to, làm ô nhiễm tiếng ồn, khiến cho Phú Tự và bà con không thể yên giấc được. Thật ra, Lão Điền ho là do uống nước ô nhiễm trong ao. May mắn thay, Lý trưởng là một người thanh liêm, không bị tiền của Phú Tự và vợ chi phối. Cuối cùng, Lý trưởng vạch ra bao nhiêu tội của Phú Tự, bắt Phú Tự phải đền bù và trả lại sự trong sạch cho cái ao nhà Lão Điền. Vở kịch mượn câu chuyện dân gian để phản ảnh vấn đề thời sự, mượn xưa nói nay, đó chính là gióng lên hồi chuông cảnh báo về sự hủy hoại của môi trường đồng nghĩa với việc hủy hoại đời sống con người. Bên cạnh đó, vở kịch còn phản ảnh sự tha hóa trong nhân cách, đạo đức của con người khi bị đồng tiền chi phối. Cuối cùng, cái thiện thắng cái ác, những con người trung trực, liêm khiết và có tầm hiểu biết sẽ luôn mang lại sự công bằng cho con người.