Chương trình Sân khấu

Hồi môn của cha

Đơn vị sản xuất : Ban Văn nghệ, Đài THVN

Người thực hiện : Việt Tân, Nhật Nam

Thời lượng : 87.56 phút

Kể về mối tình đôi lứa để đi đến hạnh phúc họ phải trải qua lao động, làm ra của cải cho gia đình và xã hội - đó chính là hồi môn của Cha để lại