Chương trình Sân khấu

Hoa lửa Truông Bồn

Đơn vị sản xuất : Đài Phát thanh và Truyền hình Nghệ An

Người thực hiện : Nguyễn Thế Kỷ, Hồng Lựu, Như Khôi, Minh Ngọc, Phương Thúy, Lê Xuân, An Ninh, Đình Tuấn

Thời lượng : 81.14 phút

Chương trình khắc họa hình tượng của cá anh hùng liệt sỹ Tiểu đội 2, Đại đội 317 Thanh niên xung phong Nghệ An tại Tọa độ lửa Truông Bồn. Đặc biệt là cuộc sống, tình cảm chân thực của các anh chị trước khi hy sinh. Tiểu đội 2 (nay có danh hiệu là “Tiểu đội Thép”) trong bối cảnh lịch sử của vùng Truông Bồn, Nghệ An là hiện thân của những chiến công oanh liệt, điển hình sáng ngời cho tấm gương chiến đấu, hy sinh anh dũng của bộ đội, thanh niên xung phong và nhân dân trong cả một giai đoạn lịch sử đặc biệt. Chương trình khai thách những nét đặc sắc về văn hóa, tính cách, tâm hồn con người xứ Nghệ, âm nhạc xứ Nghệ.