Chương trình Sân khấu

Điều tốt đẹp còn lại

Đơn vị sản xuất : Ban Văn nghệ, Đài THVN

Người thực hiện : Kim Oanh, Quỳnh Trang

Thời lượng : 93.41 phút

Hiệp sĩ đường phố - Họ là những người dân thường làm các nghề tự do nhưng lại tự nguyện làm việc nghĩa. Họ đã trở thành anh hùng trong lòng dân bởi sự dũng cảm hy sinh khi săn bắt cướp.